Servei extraescolar

 

Vacances

escolars

Vacances del curs escolar i estiu

 
El servei extraescolar s'ofereix per setmanes.
Disposem d'un total de 15 places:
Els requisits per accedir són:
-Estar escolaritzat i tenir entre 3 i 5 anys durant les vacances escolars.
-Declaració dels pares relativa a la salut dels infants d'acord al model establert dins el reglament de guarderies.
-Assegurança escolar.
-Autoritzacions per: administració de l'antitèrmic, dret d'imatge, sortides, entrealtres.
Existeixen dos modalitats d'acollida:
De tot el dia (Horari de 08:00h a 20:00h )
De mig dia ( Horari de 08:00h a 15:00h )
En cas de tenir disponibilitat es pot realitzar l'acollida per dia.