Què més oferim?

La nostra escola bressol dóna una gran importància al llenguatge musical, a les noves tecnologies i a l'anglès. 

En un món on existeixen múltiples cultures i llengües, la música és el llenguatge universal que ens permet comunicar-nos passant per sobre de les diferències.

Tenim la figura de la Mestra DoReMi que és l’educadora encarregada de realitzar activitats específiques relacionades amb el llenguatge musical: mitjançant l’audició en viu de diferents instruments, experimentant directament amb ells, conjugant pintura, música i emocions... entre altres activitats.

A la nostra escola s’organitza la Setmana DoReMi on la música és la protagonista. L’any 2016 ha estat la tercera edició d’aquesta setmana, que es caracteritza per aportar als infants diferents actuacions en directe. Així tenim habitualment mestres de música, cantants d’òpera, grups musicals, estudiants, clubs de gimnàstica rítmica, cases de música i balls tradicionals de diferents cultures, entre d’altres.

Llenguatge musical

 
 

Anglès

L’anglès s’ha convertit en la llengua de comunicació internacional. Considerem que familiaritzar els infants des de petits amb aquesta llengua, va directament en el seu benefici i els hi facilitarà el seu aprenentatge posterior.

Hem de tenir en compte que totes les escoles compten amb l’anglès com a assignatura obligatòria, quan no com a llengua vehicular.

Entenem que  la familiarització amb més d’una llengua ajuda a desenvolupar el cervell de l’infant.

Al món actual les noves tecnologies formen part integrant de la nostra vida.

Malgrat la petita edat dels infants que acollim, entenem que introduir de forma adient les noves tecnologies va en el seu benefici. Disposem de tablets que els infants utilitzen com una eina més per reforçar alguns coneixements que es donen a l’aula.

 

Exemple d’això, és fer puzles, treballar amb els colors, realitzar activitats sobre educació emocional, entre d’altres.

Noves tecnologies