Projecte Educatiu

Objectiu de l'Escola Bressol

L'objectiu principal de la nostra escola bressol és col.laborar amb les famílies en l'atenció i cura dels seus fills per tal d'ajudar els infants en el seu desenvolupament integral.

Des de la nostra escola treballem cada dia perquè els nostres infants sigin feliços. El nostre interès principal és donar les eines necessàries a l'infant perquè creixi i desevolupi les seves capacitats al màxim.

Per poder assolir aquests objectius creiem que el més important és que l'infant se senti ben acollit, segur i estimat.
 
La nostra escola bressol considera bàsica la relació i col·laboració amb la família per tal d’ajudar l’infant en el seu desenvolupament. Així es fa imprescindible una actuació coordinada per tal de satisfer les necessitats de l’infant i una comunicació fluida que ens ajudi a establir objectius comuns i a no donar a l’infant missatges contradictoris.


Portem a terme un projecte d'estimulació específic, basat en el que es treballa  a l'Escola Montserrat de Barcelona, que consisteix en estimular el cervell, mitjançant bits de coneixement enciclopèdic i matemàtic. Un bit és una unitat d’informació (animal, pintura,...) que es mostra a l’infant a través d’una imatge. El nostre projecte educatiu treballa el desenvolupament integral de l’infant, tant a nivell cognitiu com emocional.
 

El nostre projecte educatiu

L’emoció incrementa el nivell d’activitat del cervell i orienta l’atenció. També facilita l’emmagatzenatge de la informació que es dóna conjuntament amb l’emoció, o que es troba vinculada amb ella. És per aquest motiu que treballem les emocions com un eix transversal en totes les àrees del coneixement del nostre projecte educatiu.

Entenem que l’educació emocional és imprescindible per aconseguir una major competència en aquest àmbit. Creiem que és necessari aprendre a regular les emocions per poder prevenir futurs comportaments de risc, i donar eines per afrontar les diferents situacions de la vida amb major probabilitat d’èxit.

Afavorim un ambient acollidor, afectuós i ric en estímuls i oportunitats, perquè els infants es desenvolupin de la forma més òptima possible.
 

A nivell emocional

A nivell cognitiu

A nivell cognitiu es treballen les tres àrees en que s’estructura el curriculum d’educació infantil.  

Aquesta àrea de coneixement fa referència a la construcció de la pròpia identidat i al coneixement d'un mateix: les característiques físiques i personals, el control i domini del propi cos i el coneixement de les seves possibilitats i limitacions.

Dins aquesta àrea es treballa de forma intensa els hàbits: de descans, d'alimentació, d'higiene i d'ordre.


A nivell d'educació emocinal, la construcció de la identitat es basa en les relacions afectives dels infants amb la seva família i els seus cuidadors. Aquesta relació afectiva és el que afavoreix l'autonomia i l'autoestima de l'infant.

Àrea I - Descoberta d'un mateix

 
Em conec
El racó de les emocions
La felicitat
El Bon dia
Em rento les mans
Els àpats
Treballem els sentits
Experimentem
Treballem psico fina
Mostrar más

Àrea II - Formes de representació

(intercominucació i llenguatge)

En aquesta àrea s'inclouen totes aquelles formes de representació de la realitat que els éssers humans som capaços d'utilitzar: llenguatge verbal, musical, plàstic, matemàtic i l'expressió corporal.
 

Els diferents llenguatges han de complir la funció comunicativa, representativa i ludicocreativa.


En aquesta àrea es treballa l'educació emocional amb els infants quan han de començar a posar nom a les seves emocions i a experimentar-les a través dels contes, de la música o de les arts plàstiques.

 
Fem un mural
Toquem
Fem un concert
Anglès
Les noves tecnologies
Escoltem un conte
Coneixem els colors
Fem una fitxa
El llenguatge musical
Mostrar más

Aquesta àrea de coneixement fa referència a l'adaptació de l'infant al seu entorn, que comprén tant les persones que l'envolten com el medi físic en què es desenvolupa.


Els infants han d'aprendre a relacionar-se amb elements, espais, situacions i relacions que formen part del seu context. Un altre aspecte que tenim en compte, és començar a conèixer les festes, tradicions i celebracions populars i culturals del nostre país.


Dins aquesta àrea, l'educació emocional intervé, de forma clau, en la socialització de l'infant. La socialització implica l'habilitat per relacionar-se, reconèixer i solucionar petits conflictes. També ens interessa començar a treballar l'empatia per ajudar als nens a entendre els altres.

Àrea III - Descoberta de  l'entorn  natural i social

 
La Castanyera
Relació amb l'educador
Relació amb els companys
Les emocions
Pare noel
Pastorets
Carnestoltes
Coneixem l'entorn físic
St. Jordi
Mostrar más
Experimentem