Modalitats d'acollida

Tot el dia

de  8h a 20h

Intensiu

de  8h a 15h

Matí

de  8h a 13h

Tarda

de  15h a 20h

Acollida puntual

Servei d'acollida per a un dia/dies o per un mes/mesos puntuals.
Servei de vacances escolars 

Servei extraescolar