Guia de salut

La guia de salut de l'Escola Bressol és un document fet i consensuat entre totes les escoles bressol publiques i subvencionades, el Servei de Salut Escolar i una representació dels Pediatres. Aquest document va ser aprovat pel Ministeri del Benestar Social.

L'objectiu d'aquesta guia és orientar l'actuació dels educadors de les escoles bressol, davant la constatació de determinats símptomes de malaltia per part dels infants, així com en casos d'accident.
Creiem que també és una eina de consulta útil pels pares i on poden orientar la seva actuació.

Descarrega't la guia de salut aquí