L'Equip Educatiu

El nostre equip educatiu està format per persones amb experiència treballant conjuntament amb persones més joves. Tots els professionals que treballen amb nosaltres tenen la titulació requerida d’acord amb la normativa establerta.

El nostre és un equip que dóna molta importància a la formació continuada, com una eina de reflexió i millora constant de la nostra tasca. 
 
Tenim un equip preparat, motivat, sensible i amb una alta capacitat empàtica per treballar amb els infants i les famílies.