El nostre equip educatiu està format per persones amb experiència treballant conjuntament amb persones més joves. Tots els professionals que treballen amb nosaltres tenen la titulació requerida d’acord amb la normativa establerta.

El nostre equip està en procés de formació continuada. Actualment, s'està fent un esforç per prioritzar la formació en l'educació emocional i les intel·ligències múltiples.
 
Tenim un equip preparat, motivat, sensible i amb una alta capacitat empática per treballar amb els infants i les famílies.

 

L'Equip Educatiu