Comunicació  Família - Escola

La nostra escola bressol dóna una gran importància a establir una bona relació de col·laboració amb la família per obtenir el desenvolupament integral de l'infant.

Considerem que la col·laboració ha de ser permanent i per aquest motiu s'han establert diferents canals de comunicació entre l'escola i la família.

En el moment que arriba una família nova a la nostra escola bressol realitzem una primera entrevista entre la família i un membre de la direcció. Aquesta trobada permet informar a la família sobre el funcionament del centre i donar a conèixer els diferents espais del centre.

Reunió de la Petita Història de Vida de l'Infant

En aquesta reunió, assisteixen els dos progenitors amb l’infant i els educadors de l’escola. Prèviament, la família ha omplert un formulari anomenat “Petita Història de Vida” on es parla del seu fill i del seu viscut fins al moment actual. Durant la trobada, es comparteix la Història de l’infant en un ambient relaxat i distès i es facilita un primer contacte entre l’infant  i l’educador davant de la família. Aquest contacte dóna seguretat a l’infant i l’ajuda en el seu procés d’adaptació posterior.

ofereix una trobada individual per tal d'explicar el contingut de la mateixa.
Reunió inicial del curs escolar

Aquesta reunió la organitza l’equip educatiu del centre per a totes les famílies.  Té lloc durant el mes de setembre coincidint amb l'inici del curs escolar. L'horari acostuma a ser cap al vespre, per facilitar l’assistència del major nombre de pares.
És una reunió de caire general on s'informa del projecte educatiu del centre,  d'aspectes relatius a la salut i la seguretat dels infants, de l'organització de les aules, entre moltes d'altres.
Aquesta reunió també permet un espai de trobada entre els pares de cada aula i els educadors que s'ocuparan del vostre fill. D'altra banda, a les famílies que no puguin assistir a aquesta reunió se'ls ofereix una trobada individual per tal d'explicar el contingut de la mateixa.

Reunió de seguiment

Al llarg del curs escolar, s’acorda una reunió entre la família i els educadors per parlar de l’evolució de l’infant. Aquesta trobada permet parlar de forma més tranquil·la d’aspectes que durant el dia a dia no es poden tractar. 

Altres reunions
Els pares poden sol·licitar una reunió amb la direcció del centre o amb el responsable de l'aula per parlar de qualsevol tema relacionat amb la salut, el desenvolupament de l'infant o qüestió que els preocupi.

 

Reunions i entrevistes

Intercanvi   diari d'informació

Diàriament, hi ha un intercanvi d'informació entre els pares i els educadors. Els moments d'aquest intercanvi és l’acollida i la recollida dels nens a l’escola bressol.
Aquest informació es transmet de forma oral entre els educadors i els pares. De tota manera, cada nen disposa de la seva pròpia agenda on es recull, de forma escrita: àpats, deposicions, descans, activitats realitzades així com qualsevol aspecte rellevant.
Des de l'escola bressol potenciem l'ús de l'agenda com a un bon sistema per establir un registre diari i mantenir una comunicació de qualitat. 

Informes i avaluacions

Al llarg del curs escolar, l'escola realitza tres informes escrits de cada infant, un al final de cada trimestre. Aquest document ens permet portar un seguiment de l'infant i veure com va evolucionat al llarg del temps.

         Facebook

En aquesta plataforma s'exposen  les activitats mensuals, articles fets per educadors, famílies i/o col·laboradors sobre temes que poden ser d’interès per tots nosaltres. Així com llibres recomanats, pàgines web, activitats per fer en família, receptes de cuina, idees de decoració.... en definitiva, qualsevol proposta és benvinguda. El nostre desig és que sigui un espai d'intercanvi i d'aprenentatge mutu.

Panells informatius

La informació sobre temes d’interès estaran penjades en panells informatius situats en llocs visibles i d’accés a totes les famílies. Hi ha panells informatius a cada aula i un a l’entrada de l’escola bressol.

                                 A través del nostre correu electrònic també ens podeu fer arribar qualsevol consulta o informació.

A l'entrada de l'escola hi ha una bústia de suggeriments a disposició de les famílies.

Altres vies de comunicació:

  • Facebook Social Icon