Comunicació  Família - Escola

La nostra escola bressol dóna una gran importància a establir una bona relació de col·laboració amb la família per obtenir el desenvolupament integral de l'infant.

Considerem que la col·laboració ha de ser permanent i per aquest motiu s'han establert diferents canals de comunicació entre l'escola i la família.

En el moment que arriba una família nova a la nostra escola bressol realitzem una primera entrevista entre la família i un membre de la direcció. Aquesta trobada permet informar-los sobre el funcionament del centre i donar a conèixer els diferents espais del mateix.

Reunió de la Petita Història de Vida de l'Infant

En aquesta reunió, assisteixen els dos progenitors amb l’infant i els educadors de la seva aula. Prèviament, la família ha omplert un questionari anomenat “Petita Història de Vida” on es parla del seu fill i del seu viscut fins al moment actual. Durant la trobada, es comparteix la Història de l’infant i es facilita un primer contacte entre aquest  i l’educador davant de la família. Aquest contacte dóna seguretat a l’infant i l’ajuda en el seu procés d’adaptació posterior.


Reunió inicial del curs escolar

Aquesta reunió té lloc durant el mes de setembre coincidint amb l'inici del curs escolar i s'adreça a totes les famílies. L'horari acostuma a ser cap al vespre, per facilitar l’assistència del major nombre de pares.
És una reunió de caire general on s'informa del projecte educatiu del centre,  d'aspectes relatius a la salut i la seguretat dels infants i de l'organització de les aules, entre d'altres.
 Permet un espai de trobada entre els pares de cada aula i els educadors que s'ocuparan dels infants. 

Reunió de seguiment

Al llarg del curs escolar, s’acorda una reunió entre la família i els educadors per parlar de l’evolució de l’infant. Aquesta trobada permet parlar de forma més tranquil·la i aprofondir en aspectes que durant el dia a dia no es poden tractar. 

Altres reunions
Els pares poden sol·licitar una reunió amb la direcció del centre o amb el responsable de l'aula per parlar de qualsevol tema relacionat amb la salut, el desenvolupament de l'infant o qualsevol altra qüestió que els preocupi.

 

Reunions i entrevistes

Intercanvi   diari d'informació

Diàriament, hi ha un intercanvi d'informació entre pares i educadors. Els moments d'aquest intercanvi són l’acollida i la recollida dels nens a l’escola bressol.
Aquest informació es transmet de forma oral entre els educadors i els pares. Cada nen disposa de la seva pròpia agenda on es recull, de forma escrita: àpats, deposicions, descans, activitats realitzades així com qualsevol altre aspecte rellevant.
Des de l'escola bressol potenciem l'ús de l'agenda com a un bon sistema per establir un registre diari i mantenir una comunicació de qualitat. 

Informes i avaluacions

Al llarg del curs escolar l'escola realitza tres informes escrits de cada infant, un al final de cada trimestre. Aquest document permet  veure com va evolucionat l'infant al llarg del temps.

         Facebook i Instagram

En aquestes plataformes s'exposen  les activitats mensuals, articles fets per educadors, famílies i/o col·laboradors sobre temes que poden ser d’interès per tots nosaltres. Així com llibres recomanats, pàgines web, activitats per fer en família, receptes de cuina, idees de decoració.... en definitiva, qualsevol proposta és benvinguda. El nostre desitg és que sigui un espai d'intercanvi, reflexió i aprenentatge mutu.

Panells informatius

La informació sobre temes d’interès es troba en panells informatius situats en llocs visibles i d’accés a totes les famílies. N'hi ha a cada aula i un a l’entrada de l’escola bressol.

                                    A través del nostre correu electrònic també ens podeu fer arribar qualsevol consulta o informació.

També disposem d'una bústia de suggeriments a disposició de les famílies.

Altres vies de comunicació:

  • Facebook Social Icon